Lidmaatschap

 • -26: gratis
 • 26+: € 5 

Geldig voor een periode van 12 maanden.

Lenerspas

 • Eerste lenerspas : gratis
 • Duplicaat: € 2
 • E-ID als lenerspas: gratis

Leengeld, uitleentermijn (in weken), verlengen (aantal)

Alle uitleenbare materialen: gratis voor 4 weken en 2 keer verlengen

Verlenging kan enkel indien het gewenste item niet door een andere lener is gereserveerd.

Aantal materialen

 • 20 materialen per lenerspas

Verlengen

Een verlenging gebeurt niet automatisch. De lener is zelf verantwoordelijk voor het verlengen van de ontleende materialen.

Verlengen kan via de website (Mijn Bibliotheek), in de bibliotheek, telefonisch of via mail.

Bijkomende vergoeding bij laattijdige inlevering

Als je de geleende  werken te laat inlevert, betaal je een vergoeding.
Deze  vergoeding gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Bij de berekening wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van de bibliotheek.

Voor alle materialen geldt een vergoeding van € 0,10 per item en per dag.

Vanaf een openstaand bedrag van € 5 is lenen niet meer mogelijk.

Reserveringskosten

 • Materialen van onze bibliotheek: € 0,50
 • Materialen van andere openbare bibliotheek via IBL: 6 euro per materiaal
 • Materialen van andere instelling: kostprijs

Bij aanwezigheid van de gevraagde publicatie wordt de lener hiervan verwittigd en blijft het gedurende 7 dagen ter beschikking. Na deze termijn wordt het item terug in het rek geplaatst.

Vergoeding zoekgeraakte en kapotte materialen

Bij verlies of beschadiging betaalt je de kostprijs voor het opnieuw aanschaffen van de informatiedrager, verhoogd met € 3 administratieve kosten. Dit geldt eveneens voor gedeeltelijk verlies van bijvoorbeeld tekstboekjes of andere bijvoegsels. Voor een beschadigd cd- of dvd-doosje wordt een vergoeding van € 1 gevraagd.
Indien de lener zelf zorgt voor een vervanging van het beschadigde materiaal wordt geen vergoeding aangerekend.

Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien voor elk geval afzonderlijk een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. 
De bibliothecaris bepaalt de marktwaarde. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding vast te stellen.

Kosten printen en kopiëren

 • A4-formaat zwart/wit: 0,10 euro
 • A3-formaat zwart/wit: 0,20 euro
 • A4-formaat kleur: 0,50 euro
 • A3-formaat kleur: 1,00 euro

Tarieven computergebruik

 • Gebruik internet pc's door leden: gratis
 • Gebruik WIFI op eigen toestel: gratis

Kosten drank

 • Koffie, Thee,  … : € 1

Retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van Hechtel-Eksel.