Leesondersteuning

Grootletterboeken

De bibliotheek heeft in haar collectie heel wat grootletterboeken. Dit zijn boeken met extra grote letters die gemakkelijker leesbaar zijn.

In normale boeken zijn de letters vaak redelijk klein gedrukt. Voor sommige mensen vormt dit een struikelblok om aan het lezen te gaan.

De grootletterboeken nemen die drempel weg. Dankzij de grotere druk (Het lettertype van grootletterboeken is ruim twee keer zo groot als van gangbare boeken) zijn ze beter leesbaar en zijn ze minder vermoeiend voor de ogen, dit verhoogt het leescomfort. Op die manier kunnen o.a. mensen met een visuele beperking weer plezier hebben in het lezen van boeken zonder dat ze daarvoor een loep bij de hand moeten nemen.

Voor volwassenen is het aanbod aanzienlijk, maar ook voor jongeren bestaan er enkele titels.

Luisterboeken

Dit zijn cd's waarop romans of jeugdboeken worden voorgelezen.
Iedereen mag hiervan genieten want door dit systeem zijn de auteurs- en uitgeversrechten in orde gebracht.

luisterboeken

Daisyboeken

Een Daisy-luisterboek wordt in een studio voorgelezen en op cd-rom gezet. De voorlezers zijn vrijwilligers met een aangename stem, maar ook auteurs lezen geregeld hun eigen boeken in. Zo'n bijzondere band met de schrijver hebt u alleen bij een luisterboek.

Een boek staat meestal op één schijfje, dikke boeken nemen soms meerdere schijfjes in beslag. Sommige boeken duren erg lang, andere hebt u in een viertal uur beluisterd.

Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor personen met een leesbeperking. Het grote voordeel daarvan is dat u zo'n 'boek' kan hanteren als een gewoon boek. U kan in één ruk door lezen, maar u kan ook door het boek bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. U kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen enz. In onze bib is een daisyspeler te reserveren die deze mogelijkheden biedt en die bovendien extra grote bedieningsknoppen heeft.

Bibliotheken hebben enkel toelating om deze daisy-boeken uit te lenen aan mensen met een visuele of leesbeperking. 

 

ik haat lezen

Daisy-app

Lezen met je oren?

Als je dyslexie hebt, gebruik je je hersenen een beetje anders dan de meeste mensen. Je wisselt woorden en letters van plaats. Je leest letters ondersteboven. Alle lettertjes lijken wel een beetje rond elkaar te dansen. Dan wordt het natuurlijk moeilijk om te lezen en te schrijven!

Anderslezen-app: laat je boek voorlezen

Je kan de Daisy-boeken ook streamen of downloaden op je eigen tablet of smartphone. Daarvoor gebruik je de anderslezen-app. Die is handig: je kan het boek trager of sneller laten voorlezen, stiekem vooruit bladeren en nog veel mee

De app is automatisch verbonden met de Mijn Luisterpunt-boekenplank, zodat je meteen kan beginnen lezen nadat je een boek hebt aangevraagd! 

Meer weten?

Kijk op deze websites:

Ik haat lezen
Luisterpuntbibliotheek

Volwassenen of kinderen met een leesprobleem ontvangen in de bib een lidnummer waarmee ze zelf thuis deze voorgelezen boeken kunnen kiezen en 'streamen' via een app, dus op een persoonlijke tablet of smartphone.

Neem gerust contact op met de bib (011/734591 of jurgen.heylen@hechtel-eksel.be) zodat we tijd kunnen vrijmaken om de gang van zaken aan te tonen.