Boekstart

Uit overtuiging dat elk kind op elk gebied een goede start verdient (dus ook een start met boeken : Boekstart!) schenkt onze gemeente in samenwerking met Iedereen leest en Kind en Preventie twee maal een boekenpakketje aan kinderen in de baby- en peuterleeftijd.

Want de basis voor leesvaardigheid wordt lang voor het eerste studiejaar gelegd!
Ook baby's genieten van samen kijken in boekjes, plaatjes aanwijzen en woordjes herkennen. Quality time voor baby's en (groot)ouders!
Daarom ontvangen jonge ouders in het consultatiebureau van Kind en Preventie het babypakket als hun kindje zes maanden oud is.

Voor het peuterpakket ontvangen zij een uitnodiging als het kindje de leeftijd van 15 maanden bereikt. Dit pakket ligt dan klaar in de bib!

De bib voorziet ook in een gevuld boekenkastje in het wachtlokaal van Kind en Preventie.

bibkastje bij Kind en Preventie
het "bibkastje" in de wachtkamer van Kind en Preventie
Boekstart copyright Iedereen Leest