Onder-steuning bij het lezen

De bib leent enkele hulpmiddelen uit aan voor personen met een leesprobleem. De oorzaak kan een visuele beperking zijn of het feit dat lezen veel moeite kost door bijvoorbeeld dyslexie.

Grootletterboeken

Het lettertype van grootletterboeken is ruim twee keer zo groot als van gangbare boeken, dit verhoogt het leescomfort. Voor volwassenen is het aanbod aanzienlijk, maar ook voor jongeren groeit de keuze aan titels Vraag gerust advies hierover.

Luisterboeken

Dit zijn cd's waarop romans of jeugdboeken worden voorgelezen. Iedereen mag hiervan genieten want door dit systeem zijn de auteurs- en uitgeversrechten in orde gebracht.

Daisyboeken

Romans, infoboeken, jeugdboeken voor alle leeftijden worden ingelezen met de bedoeling dat personen met leesproblemen deze boeken kunnen beluisteren, met of zonder het fysieke boek erbij. Bibliotheken hebben geen toelating om ze uit te lenen aan mensen zonder visuele of leesbeperking. 

Volwassenen of kinderen met een leesprobleem ontvangen in de bib een lidnummer waarmee ze zelf thuis deze voorgelezen boeken kunnen downloaden en 'streamen' via een app, dus op een persoonlijke tablet of smartphone. Neem gerust contact op met de bib (011/734591 of bibliotheek@hechtel-eksel.be) zodat men tijd kan vrijmaken om de gang van zaken aan te tonen.

Deze daisyboeken blijven ook als disc bestaan. Ze zijn afspeelbaar in een cd-speler of laptop met cd-tray, alleen mist men dan enkele handige functies zoals 'vertragen' en 'bladeren'. In de bib is een daisyspeler te reserveren die deze mogelijkheden wel biedt en die bovendien extra grote bedieningsknoppen heeft.